درباره ما

این مجموعه با نام / شرکت صافی ضمیر پلاست و به مدیریت علی نقد بیشی در تاریخ 24/01/1395 به بهره برداری رسیده و فعال میباشد . *** فعالیت تولیدی این شرکت در محل کارخانه واقع در استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، شهر شهرک صنعتی مشهد (طوس) خیابان کوشش شمالی15 قطعه 238 و تلفن 5132454347 و دفتر مرکزی شهرک صنعتی مشهد کوشش شمالی15 قطعه سوم سمت راست تلفن 5112454347 می باشد . *** تولید/فعالیت در گروه کالایی کد ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520) محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25) با مجوز پروانه بهره برداری شماره 120/1547705 و تاریخ 24/01/1395 برای انواع ظروف پلاستیکی دهان گشاد / انواع ظروف پلاستیکی دهان گشاد با کد کالایی 2520412442 به ظرفیت 189 تن تولید/فعالیت در گروه کالایی کد ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520) محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25) با مجوز پروانه بهره برداری شماره 120/1547705 و تاریخ 24/01/1395 برای انواع درپوش و سرپوش پلاستیکی / انواع درپوش و سرپوش پلاستیکی با کد کالایی 2520412444 به ظرفیت 216 تن تولید/فعالیت در گروه کالایی کد ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520) محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25) با مجوز پروانه بهره برداری شماره 120/1547705 و تاریخ 24/01/1395 برای ظروف یکبار مصرف پلاستیکی (غیر اسفنجی) / ظروف یکبار مصرف پلاستیکی (غیر اسفنجی) با کد کالایی 2520512474 به ظرفیت 2600 تن